You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Thông tư 211/2013/TT-BTC quy trình xuất cấp dự trữ quốc ...

Thông tư 211/2013/TT-BTC về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Kế toán hàng tồn kho

2021-9-20 · Tổng hợp tất cả kiến thức kế toán hàng tồn kho như: Hàng tồn kho là gì, quy trình kế toán hàng tồn kho, sổ sách kế toán hàng tôn kho, vòng quay hàng tồn kho, phương pháp hạch toán hàng tồn kho… sẽ được Gia đình kế toán chia sẻ trong bài …

Quản lý kho hàng: Hệ thống, Quy trình quản lý kho của ...

2020-11-16 · Tuân thủ quy tắc Nhập trước – Xuất trước khi quản lý kho Đây là một nguyên tắc đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý hàng tồn kho. Nhập trước – Xuất trước đơn giản là những mặt hàng bạn nhập vào trước thì cũng cần được xuất ra trước và ngược lại.

Quản trị hàng tồn kho là gì? Cách quản lý hàng tồn kho …

2021-10-7 · Để tổng hợp thông tin về hàng hóa xuất/nhập, tồn kho và các thông tin liên quan, doanh nghiệp có thể áp dụng một trong hai phương pháp kế toán tồn kho được quy định tại Khoản 13, Điều 23, Thông tư 200/2014/TT-BTC, bao gồm:

+Thủ tục thanh lý hàng tồn kho

2021-9-9 · Để thanh lý được lô hàng tồn kho đã lâu, nay bán với giá thấp hơn giá vốn, kế toán cần làm các thủ tục sau: – Lập 1 hội đồng xử lý hàng hóa ( hoặc tài sản) để thẩm định số hàng hóa bị hủy bỏ.

Kiểm kê hàng tồn kho

2020-2-20 · Quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên cho phép 1 đơn vị biết được không chỉ hàng tồn kho ở thời điểm hiện tại mà còn xác định các sản phẩm cần thiết phải ghi chép, những sản phẩm không bán được trong nhiều kỳ hoặc thủ tục

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là gì, thời điểm, quy định ...

2021-10-7 · Đối tượng thực hiện dự phòng giảm giá HTK. 3. Đối tượng thực hiện lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Kế toán viên tiến hành hạch toán dự phòng giảm giá tất cả các tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu được quy định là hàng tồn kho (Xem chi tiết tại mục 1.3).

Tong quan ve ton tru va kho bao quan

tỔng quan vỀ tỒn trỮ vÀ kho bẢo quẢn 1 cÁc loẠi hÀng hÓa bẢo quẢn tẠi kho trong ngÀnh dƯỢc 2 phƯƠng phÁp bẢo quẢn vỚi tỪng loẠi hÀng hÓa theo quy ĐỊnh hiỆn nay 3 4 yÊu cẦu vỚi ngƯỜi quẢn lÝ kho 5 nỘi dung hỌc phẦn phƯƠng phÁp dỰ trÙ - quẢn lÝ tỒn kho hỢp lÝ 4. 1.

√ Nhóm tài khoản hàng tồn kho (TK 151, 152, 153, 154, 155 ...

2021-9-8 · Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán trước, thì số chênh lệch nhỏ hơn phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh …

Chuẩn mực kế toán số 02 : HÀNG TỒN KHO

2  · Trường hợp cuối kỳ kế toán năm nay, nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập thấp hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trước thì số chênh lệch lớn hơn phải được hoàn nhập (Theo quy định ở đoạn 24) để đảm

QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNG NHẬP KHẨU CHI TIẾT CHO ...

2018-2-26 · Sắp xếp thời gian làm thủ tục hợp lý để giảm tối đa các khoản phí/phụ phí phát sinh về lưu kho, lưu phương tiện. [ Mẫu AN ] Dựa vào thông tin đã chuẩn bị ở mục 1 cùng với bộ chứng từ và giấy báo hàng đến, bạn tiến hành khai báo hải quan trên phần mềm ECUS5 VNACCS .

Chi Tiết Quy Trình Quản Lý Kho Hàng Dành Cho Doanh …

2018-10-25 · Chi tiết quy trình quản lý kho hàng dành cho doanh nghiệp theo chuẩn ISO (có kèm lưu đồ) giúp hệ thống lại kho hàng và điều hành kho hàng chặt chẽ hơn

Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho

Trường hợp cuối kỳ kế toán năm nay, nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập thấp hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trước thì số chênh lệch lớn hơn phải được hoàn nhập (Theo quy định ở đoạn 24) để đảm

HOÀN THIỆN CHU TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO

Mức trọng yếu phân bổ cho khoản mục hàng tồn kho thường thấp KTV sẽ xác định mức trọng yếu cho toàn báo cáo tài chính sau đó phân bổ cho khoản mục hàng tồn kho. 4.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán Sau khi xem xét đánh giá tính phù hợp của các thủ

Đề tài công tác quản trị hàng tồn kho, ĐIỂM 8, HAY

2017-12-10 · Chuyên đề công tác quản trị hàng tồn kho, ĐIỂM 8, HAY. Chia sẻ cho các bạn sinh viên tài liệu tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, các bạn làm chuyên đề tốt …

khi nào thì lập dự phòng giảm giá!? | Diễn đàn Dân Kế Toán ...

2009-12-27 · 1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc và được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ. 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào cuối kỳ kế toán năm khi lập báo cáo tài chính ...

Chia sẻ 10+ file quản lý kho excel miễn phí tổng hợp trên …

2019-11-11 · Ghi phiếu nhập, xuất kho cho mọi sản phẩm hàng hóa ra vào kho lưu trữ. Thường xuyên theo dõi, lên kế hoạch hàng hóa trong kho, hàng tồn, báo cáo hàng sắp hết hạn, hàng thiếu cho quản lý để có phương án điều chỉnh hàng hóa liên tục không bị gián đoạn.

[AA/F8: Tóm tắt kiến thức]: Lesson 13: Kiểm toán Hàng tồn ...

2021-9-25 · Hàng tồn kho (HTK) là một trong những khoản mục KTV cũng cần chú ý khi thực hiện kiểm toán. Trong bài này, chúng sẽ tìm hiểu về mục tiêu kiểm toán HTK, các hình thức kiểm kê HTK và các thủ tục cần thực hiện khi kiểm toán HTK.

Quản trị dự trữ (tồn kho)

2014-11-13 · Hàng tồn kho là những mặt hàng sản phẩm được doanh nghiệp giữ để bán ra sau cùng. Nói cách khác, hàng tồn kho là những mặt hàng dự trữ mà một công ty sản xuất ra để bán và những thành phần tạo nên sản phẩm. Do đó, hàng tồn kho chính là …

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn ...

2021-10-2 · 1.1.1.2.2. Phân loại hàng tồn kho theo yêu cầu sử dụng Hàng tồn kho sử dụng cho kinh doanh: hàng tồn kho được dự trữ phục vụ cho kinh doanh, đảm bảo cho …

Quản trị hàng tồn kho là gì? Cách quản lý hàng tồn kho …

2019-5-3 · B3: Từ Q đã tìm ở bước 1, thay vào công thức tính tổng phí về hàng dự trữ sau: B4: Tương ứng với mỗi Q bạn sẽ nhận được một C. Vậy bạn cần điều chỉnh hàng tồn kho thế nào để Q cho ra kết quả C nhỏ nhất. 4.5 Mô hình tồn kho kịp thời J.I.T. – …

[Audit technique] Các thủ tục kiểm toán chung cho khoản ...

2021-9-25 · [Audit technique] Các thủ tục kiểm toán chung cho khoản mục hàng tồn kho (Part 1) Bài viết này nằm trong series về Audit technique được SAPP thực hiện, sẽ giúp trang bị cho các bạn các kiến thức cần thiết đối với kiểm toán khoản mục hàng tồn kho.

Kiểm toán Hàng tồn kho – Không hề đơn giản – TTKT p4 ...

2017-9-6 · Các thủ tục kiểm toán Hàng tồn kho I. Thủ tục chung : Kiểm tra chính sách kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng. Lập Bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước.

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp hàng tồn kho

2013-11-6 · Các tài khoản hàng tồn kho chỉ theo dõi giá trị hàng tồn kho tồn đầu kỳ và cuối kỳ . Đầu kỳ, kế toán kết chuyển giá trị hàng tồn kho từ các tài khoản hàng tồn kho về TK 611 (chi tiết cho từng loại hàng tồn kho ). Trong kỳ, giá trị hàng mua được tập hợp bên Nợ

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH 2017 Luật Dự trữ quốc gia

Báo cáo công tác quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. ... Thực hiện báo cáo việc nhập, xuất, tồn kho hàng dự trữ quốc gia cho cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách và bộ, ngành thuê bảo quản.

Phần mềm xuất nhập tồn bằng Excel miễn phí 2021 vesion …

2021-5-26 · Xuất kho: Thường bộ phận kho sẽ xuất nguyên vật liệu hoặc hàng hóa phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Tồn kho: Kho là nơi lưu trữ hàng hóa, nguyên vật liệu. Cần đảm bảo lượng tồn kho hợp lý vừa đủ cho quá trình SXKD vừa không quá …

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO

01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí; Ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá trị thuần có thể thực hiện được và phương pháp tính giá trị hàng tồn kho …

Kế toán hàng tồn kho

Kế toán kho căn cứ hoá đơn tài chính, lập phiếu xuất kho kèm theo biên bản giao nhận hàng (nếu có) để chuyển cho khách hàng.Ra cổng bảo vệ, khách hàng xuất trình cho bảo vệ bộ chứng từ của việc bán hàng để bảo vệ cho ra cổng. Trường hợp 2: Trường hợp xuất hàng ...

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo TT 200

Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán trước, thì số chênh lệch nhỏ hơn phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. 12.

Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho: Phân biệt ...

2021-10-7 · Để tổng hợp thông tin về hàng hóa xuất/nhập, tồn kho và các thông tin liên quan, doanh nghiệp có thể áp dụng một trong hai phương pháp kế toán tồn kho được quy định tại Khoản 13, Điều 23, Thông tư 200/2014/TT-BTC, bao gồm:

+Thủ tục thanh lý hàng tồn kho

2021-9-23 · Để thanh lý được lô hàng tồn kho đã lâu, nay bán với giá thấp hơn giá vốn, kế toán cần làm các thủ tục sau: – Lập 1 hội đồng xử lý hàng hóa ( hoặc tài sản) để thẩm định số hàng hóa bị hủy bỏ.